Επικοινωνήστε μαζί μας

  • ΕΠΑΥΛΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΑΛΘΕΑ ΚΑΛΑΜΙΕΣ

  • 34, Ελλήνων
  • 5306 Πρωταράς - Κύπρος
  • Τηλ: +357 23 814141
  • althea@louishotels.com